Rytm och kulturell musik

Vi kan se förekomsten av musik och rytmer i de flesta kulturer och det är svårt att säga vad som är den ursprungliga musiken. Kanske är det den som människan inte har inblandning i. Hur man än ser på saken finns ett brett spektrum av ljud som vi använder för att uttrycka oss på olika vis. Den populärmusik som nu finns i radio och i studios, är långt ifrån den musik som man kan hävda som traditionell.

Även om rytmerna och tonskalan är densamma som man haft under lång tid, har saker och ting förändrats kraftigt. I dagsläget använder vi också musik för att jobba med kroppens andning och som friskvård. Kanske är det på väg att bli allt vanligare för musik att användas som redskap.

Traditioner

Tonskalorna i svensk musik är inte på något sätt ursprungliga eller representativa för all musik som finns. Inte heller är harmonisering och arrangemang någonting som är på samma sätt över hela jorden. Indiska harmonier jobbar betydligt mer med den enskilda melodin och med betydligt mindre förekomst av ackord än den västerländska. I mångt och mycket anser man ackorden störa den sång huvudinstrumentet har. Lyssnar man på sitar-baserad musik kan man få en viss förståelse för hur det bli i praktiken.

Vidare har man också valt att använda fler toner i skalan än den skala vi har i Europa vilken består av halvtoner. Indisk och till viss del asiatisk musik använder kvartstoner som i mångas öron kan låta som icke intonerade toner. Allt handlar om vem man är och i vilken skola man har fått lära sig musik. I och med att det rör sig om uttryck kan man inte säga vad som är rätt och fel objektivt. Allting behöver tas i sammanhanget och ses i relation till kontexten som råder.